Fontenehusenes arbeidstilbud omfatter først og fremst den arbeidsrettede dagen og et tarifflønnet arbeidstreningsprogram kalt «overgangsarbeid». Fontenehus tilbyr en arbeidsrettet hverdag. Et fellesskap som har til oppgave å drive og utvikle fontenehuset som et effektivt lavterskeltiltak. På engelsk sier noen «understaffed by purpose». Det er det fontenehus er. Et rehabiliteringstilbud som er helt avhengig av deltakernes egen frivillige arbeidsinnsats. Uten medlemmenes arbeidsdeltakelse måtte fontenehusene stenge dørene.

Mer om den «arbeidsrettede dagen», «overgangsarbeid» og andre arbeidsrettede tiltak:

Continue Reading

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no