Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon for norske fontenehus.

Hovedoppgaven er å:

Fontenehus Norges visjon er at mennesker med psykiske helseutfordringer skal oppleve likeverd, gis håp og muligheter.

Print