Fontenehus Norge er en paraplyorganisasjon for norske fontenehus.

Hovedoppgaven er å:

  • Arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for drift av fontenehusenes arbeidsbaserte rehabiliteringstilbud
  • Støtte fontenehusenes med kompetanseoppbygging og kvalitet.
  • Arbeide for at fontenehusenes unike tilbud skal bli tilgjengelig over hele landet.

Fontenehus Norges visjon er at mennesker med psykiske helseutfordringer skal oppleve likeverd, gis håp og muligheter.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no