Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon og arbeider bl.a. for å utvikle kvalitativt god drift ved eksisterende og nye fontenehus. Fontenehusmodellen er utfordrende. Fontenehus er både et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud og et arbeidsrettet lavterskeltiltak. Fontenehusene får litt statlig støtte fra Helsedirektoratet, størst tilskudd fra kommunene og noen fontenehus selger også tjenester i form av Arbeid med bistand til NAV.

På fontenehus er det likeverd, felleskap rundt alle arbeidsoppgaver og gode relasjoner som er gjeldende. Det gir utfordrende roller, både for medarbeidere og medlemmer. Frivilligheten innebærer at medlemmer i utgangspunktet har tatt ansvar for egen rehabilitering og selv har valgt fontenehus som sin rehabiliteringsarena. Fellesskapet rundt det å løse alle oppgaver er det som gjør fontenehus forskjellig fra andre rehabiliteringstiltak. På fontenehus er arbeidet og arbeidsfellesskapet det sentrale virkemiddelet.

Continue Reading

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no