Arbeid for bedre psykisk helse 

Hva er fontenehus?

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Alle fontenehus følger et felles sett med 37 standarder. Standardene er internasjonale, noe som gjør at det er lett å kjenne igjen et fontenehus, uansett hvor i verden du er. Her finner du alle standardene til fontenehus (pdf)

Rehabilitering og arbeidsinkludering på samme tid

Alle trenger vi å bli sett, hørt og være til nytte. På fontenehus bygges relasjoner som gir selvtillit og motiverer til utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet. I dag uføretrygdes alt for mange før de har fått prøvd seg i arbeidslivet. På fontenehus er arbeid både metode og mål - og langvarig oppfølging på arbeidsplass en selvfølge. 

 
Bakgrunn_home_hd.jpg
 

Når forskere spør om hva mennesker som sliter psykisk ønsker seg i livet, står arbeid øverst på ønskelista. Fontenehus gir bedre liv og nye sjanser i jobb og utdanning.

 
Orange_rektangel.jpg
grafer_59.jpg

59 %

59 prosent har redusert behov for innleggelse på sykehus

grafer_2.jpg

63 %

63 prosent har fått større tro på egne muligheter i arbeidslivet

grafer_3.jpg

42 %

42 prosent av aktive medlemmer var i jobb, praksis eller utdanning

 

Av de 42 % som var i jobb, praksis eller utdanning var 69% i lønnet arbeid, 40% hadde hatt jobben i mer enn 12 måneder og 42 % kombinerte jobb og uføretrygd.

 
 

Et tilbud til kommuner og nav

Et samarbeid med fontenehus vil gi NAV tilgang på ressurser og kompetanse fra helsesektoren. Sammen kan vi redusere antallet som uføretrygdes i ung alder pga psykiske lidelser.

Fontenehus avlaster og utfyller kommunale tjenester og vil gi kommunen et faglig forsvarlig og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud innen psykisk helse.
 

 
1534856419_tmp_qw.png
 
Blå .png

Fontenehus partner: Arbeid som lokalt samfunnsansvar

Arbeidsgivere kjenner arbeidets store betydning for enkeltmennesker, bedrifter og samfunn. Mange arbeidsgivere gjør allerede mye for å gi folk med psykiske hull i CVen en sjanse i arbeidslivet. Fontenehus partner skal gjøre det lettere å velge «arbeid» som lokalt samfunnsansvarstema.

Les mer om fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud
Les mer om fontenehusenes jobbstøttetilbud
Les mer om interne undersøkelser, dokumentasjon og forskning

Alle trenger vi å bli sett, hørt og være til nytte. På fontenehus bygges relasjoner som gir selvtillit og motiverer til utdanning og jobb.
 

Kan fontenehus være noe for deg eller en du kjenner? Les mer på fontenehusenes hjemmesider

Untitled-8.jpg