orange.png

Fontenehus
Norge

Tverrpolitisk satsning

Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon. Vår oppgave er å arbeide for at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud som gjør at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids- og samfunnsliv og ikke ekskludert og fratatt mulighetene for arbeid og utdanning. Fra 2012 er de statlige tilskuddene til fontenehus økt fra 5 millioner til 34 millioner i året. 6 nye kommuner har i løpet av de fire siste årene bestemt seg for å satse på fontenehus som et supplement til kommunale helsetjenester og de 8 «gamle» fontenehus-kommunene har økt sine bevilgninger i tråd med opptrappingen av de statlige tilskuddene.
 

 
Vår oppgave er å arbeide for at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud som gjør at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids- og samfunnsliv og ikke ekskludert og fratatt mulighetene for arbeid og utdanning
 

Fontenehus Norge jobber nå for at fontenehus skal tas i bruk av NAV som en arbeidsinkluderingsaktør som kan fylle tomrom mellom helse og arbeid – og som kan benyttes både for å hindre unødvendig uføretrygding av unge som sliter psykisk og for å støtte flere uføretrygde tilbake til skole og arbeidsliv.

 

Faglig forankring

For Fontenehus Norge er det også viktig at kompetanse om fontenehus blir faglig forankret på høgskoler og universitet som utdanner unge som skal arbeide innen psykisk helse sektoren og med arbeidsinkludering av psykisk syke. Fontenehus er involvert i utvikling av KAI – et arbeidsinkluderingsprogram Oslo MET utvikler i samarbeid med NAV.

Faglig utvikling

Fontenehus Norge jobber også med faglig utvikling av fontenehusenes virksomhet. Vi arrangerer nasjonale faglige samlinger, kurs og seminarer. Vårt nye arbeidsinkluderings-program, Fontenehus Jobbstøtte, kombinerer fontenehusmetodikk med erfaringer fra Supported Emplouyment metodikken. 

Fontenehus er involvert i utvikling av KAI – et arbeidsinkluderingsprogram Oslo MET utvikler i samarbeid med NAV.
 

Fontenehusenes
samarbeidsorganisasjon

Fontenehus Norge er organisert som en forening hvor hvert fontenehus har en stemme på landsmøtet. Landsmøtet behandler årsmelding for landsmøteperioden, vedtar eventuelle vedtektsendring er, strategi og arbeidsprogram og velger styre og revisor. Landsmøtet avholdes i november hvert år. Styret utarbeider regnskap og årsberetning for kalenderåret. Regnskapet revideres statsautorisert revisor.

 

Fontenehus team

 

Tore Rynning-Nielsen 

STYRELEDER

58 år, er til daglig «Advisory partner» i Herkules Capital. Han har økonomiutdanning fra University of Massachusetts og Tuck School of Business at Dartmouth College i USA. Han er styremedlem i Norges skiskytterforbund, styremedlem i Fontenehuset Oslo Øst og nestleder i styret til Clubhouse International.

Anne Steigen

STYREMEDLEM

28 år, er til daglig assisterende daglig leder på Fontenehuset Tromsø. Hun har en bachelor grad i folkehelse og helsefremmende arbeid fra UiB og mastergrad i folkehelsevi tenskap fra universitetet i Tromsø.

Jan Henrik Jarto

STYREMEDLEM

64 år, pensjonist, medlem av fontenehuset Oslo øst, medlem av Fauculty i Clubhouse International og dermed ansvarlig for akkreditering av fontenehus rundt om i verden.


Finn Jensen

STYREMEDLEM

51 år er til daglig avdelingsdirektør i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Han har samfunnsvitenskapelig utdanning fra UiO, er utdannet gestaltterapeut og Leder av hovedutvalg et for
levekår i Rygge kommune.

Thomas Michelet

STYREMEDLEM

58 år, er advokat og partner i advokatfirmaet Selmer. Han er en av fire stiftere og tidligere styreleder av Fontenehuset i Oslo.

Anniken Jebsen

STYREMEDLEM

46 år, er daglig leder og partner i kommunikasjonsbyrået Zynk. Hun har en mastergrad i internasjonal nyere historie fra London School of Economics og en bachelor i kommunikasjon fra Goldsmiths College ved University of London.


David Malatesta

STYREMEDLEM

55 år, medlem av Fontenehuset i Oslo og medlem av Fauculty i Clubhouse International og dermed ansvarlig for akkreditering av fontenehus rundt om i verden.

Helene Molvik

STYREMEDLEM

44 år, daglig leder av Fontenehuset Rygge, bachelor i jus/psykologi ved UiO, bachelor i sosialt arbeid (HIO) og mastergrad i psykososialt arbeid ved HIØ.

Torhild Stimo

DAGLIG LEDER

ergoterapeut, 12 års praksis som medarbeider ved Fontenehuset i Oslo, begynte iFontenehuset Norge som rådgiver i 2013.


Svein Jacobsen

SENIORRÅDGIVER

Daglig leder fra 2012 til 2018,en av fire stiftere og tidligere styreleder i Fontenehuset i Oslo, aksjonsleder for TV-aksjonen for psykisk helse i 1992 og generalsekretær i Rådet for psykisk helse fra 1992 til 1998. Gründer av Barnehageforbundet, nå Kanvas, som er Norges største ideelle barnehagestiftelse.
Han er lærer og utdannet innen samfunnsfag ved
Agder DH, UiO og UiB.

Anne Hellum

SENIORRÅDGIVER

42år, 11 års erfaring som medarbeider, tilrettelegger i NAV-tiltaket Arbeid med bistand og vikarierende nestleder på Fontenehuset i Oslo. I tillegg har hun seks års erfaring som ansatt ved Oslo universitetssykehus. Hun er Cand. Mag. fra Universitetet til Oslo, med sosialpsykologi og kommunikasjon.

 
huovtuv.png